Grycksbo vägförening (öster om järnvägen) har i uppdrag att förvalta kommunala vägar och grönytor i nedanstående område.

Röda vägar och ljusgröna grönytor ligger inom förrättningsområdet.

Uppmaning till medlemmarna

För att minska de administrativa kostnaderna för vägföreningen uppmanar styrelsen att så många som möjligt ber att få fakturan för uttaxering via e-post istället för brev genom att maila till vag@grycksbo.se och ange namn, fastighetsbeteckning och den e-postadress man vill ha fakturan till.

Styrelse 23/24

E-post: vag@grycksbo.se

Ordförande
Lennart Norberg
0731814721

Kassör
Johanna Gifting
0730736800

Ledamotör
Henrik Ermesjö
Oskar Hedmark
Jari Kytöjoki

Suppleanter
Gunvor Leander
Fredrik Ericsson

Dokument