Grycksbo vägförening (öster om järnvägen) har i uppdrag att förvalta kommunala vägar och grönytor i nedanstående område.

Röda vägar och ljusgröna grönytor

Årsstämma 2024

Den 2 april 2024 kl 18:00 är det årsstämma för Grycksbo vägförening i Grycksbo Bystuga. Alla som har andel i föreningen är välkomna att delta. Den som är ensam ägare till en medlemsfastighet kan delta själv, men alla som äger en medlemsfastighet tillsammans med någon eller några ytterligare måste delta tillsammans eller ta med fullmakt för samtliga icke deltagande ägare.

Styrelse 2024

E-post: vag@grycksbo.se

Ordförande
Lennart Norberg
0731814721

Kassör
Johanna Gifting
0730736800

Ledamotör
Henrik Ermesjö
Oskar Hedmark
Jari Kytöjoki

Suppleanter
Gunvor Leander
Fredrik Ericsson

Dokument