Vision för Grycksbo byaråd
”Engagerade Grycksbobor som tillsammans skapar en ökad tillväxt och ett attraktivt och välkomnande Grycksbo.”

Grycksbo byaråds styrelse

Ordförande:
Joakim Nordlund
070-668 61 35

Kassör:
Thomas Loos
070-770 19 74

Sekreterare:
Linnéa Engblom
073-061 14 82

Ledamot:
Jonas Wiklund
070-646 48 76

Ledamot:
Per Eric Björklund
070-210 11 31

Ledamot:
Andréa Sandelin

Ledamot:
Håkan Boström

Suppleant:
Christer Åberg
073-919 69 94

Suppleant:
Erika Ängsås

För att kontakta oss i styrelsen, skicka ett mail till info@grycksbo.se. Observera att alla styrelsemedlemmar har tillgång till denna adress!

Stadgar för Grycksbo Byaråd

Utvecklingsplan för Grycksbo byaråd 2014-2016

Projekt

Grycksbo Byaråd genomför ständigt saker för att förbättra byn. Några av de större projekten listas här nedan.

Genomförda

  • Utegym på Tansvallen, blev klart under hösten 2019
  • Uppförandet av Björnparken vid riksväg 69
  • Lekplats i Nisserska parken