Vision för Grycksbo byaråd
”Engagerade Grycksbobor som tillsammans skapar en ökad tillväxt och ett attraktivt och välkomnande Grycksbo.”

Grycksbo byaråds styrelse

Ordförande:
Joakim Nordlund
070-668 61 35

Kassör:
Thomas Loos
070-770 19 74

Sekreterare:
Linnéa Engblom
073-061 14 82

Ledamot:
Jonas Wiklund
070-646 48 76

Ledamot:
Per Eric Björklund
070-210 11 31

Ledamot:
Andréa Sandelin

Ledamot:
Håkan Boström

Suppleant:
Christer Åberg
073-919 69 94

Suppleant:
Erika Ängsås

För att kontakta oss i styrelsen, skicka ett mail till info@grycksbo.se. Observera att alla styrelsemedlemmar har tillgång till denna adress!

Lokal Utvecklingsplan för Grycksbo

Projekt

Grycksbo Byaråd genomför ständigt saker för att förbättra byn. Några av de större projekten listas här nedan.

Genomförda

  • Utegym på Tansvallen, blev klart under hösten 2019
  • Uppförandet av Björnparken vid riksväg 69
  • Lekplats i Nisserska parken